Att ställa ut på

Farsta Galleri


Intresseanmälan mejlas till: info@farstagalleri.se


Bifoga en kort presentation av dig och ditt konstnärsskap, och bilder som är representativa för ditt arbete och det du vill ställa ut.


Föreningen som driver Farsta Galleri är ansluten till Sveriges konstföreningar. Yrkesverksamma konstnärer som ställer ut hos oss, kan därmed söka utställningsersättning. 


OBS!

Sveriges Konstföreningar har i april 2024 meddelat att årets utställningsersättning är slut. Det går inte längre att söka utställningsersättning för 2024.REGLER FÖR UTSTÄLLNING PÅ

FARSTA GALLERI


1. Utställningsperiod


Konstnär/utställare har lokalen Magasinet i Farsta Gård till sitt förfogande för konstutställning, under en period av ca 3-4 veckor. Öppettider för galleriet är:  fredag, lördag och söndag, kl.11.00 – 16.00.


(Utställningsperioden kan eventuellt justeras/förlängas, detta sker i samråd med ansvariga för galleriet).2. Utställarens åtaganden


Konstnär/utställare ansvarar för upphängning/uppställning och nedtagning av konstverk. Utställaren står för vakthållning av utställningen under utställningstiden. Utställare ser till att lokalen hålls fräsch och representativ, samt lämnas i god skick efter utställningen. 3. Utställningsersättning


Konstnären söker själv utställningsersättning från Sveriges konstföreningar. Mer information finns här:

https://sverigeskonstforeningar.nu/om/ersattning/


 4. Avtal och försäkringar


Utställare och Farsta Galleri upprättar ett inbördes avtal vid överenskommelse av en utställningsperiod.


Farsta Gård har brand- och stöldförsäkring, men utställaren behöver teckna en egen försäkring för de utställda föremålen.