Christina Berglund

6/7 - 28/7

Fågelskrämmor

CHRISTINA BERGLUND


FÅGELSKRÄMMORI ett försök att stålsätta mig mot samtiden förvandlar jag mig till fågelskrämma för att mota bort allt det obegripliga. Konspirationsteorier, klimatförändringar och allmänt ovett får mig att pendla mellan ilska och hopplöshet. Fågelskrämman får i det här fallet bli en symbol för att säga stopp, inte för att skrämma bort fåglar. I gränslandet mellan lek och allvar.


Under arbetsprocessen bildas restmaterial. De bortklippta bitarna ger i sin tur upphov till nya bilder ofta med en anknytning till de ursprungliga, men även som fristående tankar. Det här är fågelskrämmorna och deras ”lämningar”.


Vi lever i en värld där ingen verkar se helheten. Jag försöker sätta ihop den igen på mitt eget vis. Egna foton klipps sönder och monteras ihop igen. Det är ett pusslande med bilder där minnen, platser och föremål i min vardag utgör grunden. Bilderna, eller min konstnärliga process i stort, är ett sätt att förhålla mig till omvärlden.


Christina Berglund, juli 2024

 

 

Christina Berglund är bosatt och verksam i Stockholm. Hon är utbildad på Konsthögskolan i Stockholm 1994-99. Christina har haft ett flertal separat- och grupputställningar på konsthallar och gallerier runt om i landet.


https://www.christinaberglund.se/