Om oss


Farsta Galleri är ett vanligt och ett annorlunda Galleri.


Galleriet är vanligt på det viset att vi i första hand visar konst av yrkesverksamma konstnärer, fotografer och konsthantverkare. 


Det ovanliga med galleriet är att det drivs ideellt som en del av Farsta Hembygdsförening, och har därför inga kommersiella krav på sig.


För utställaren erbjuder Farsta Galleri utställningsmöjligheter, i form av lokal och ett samarbete med våra ideella krafter i föreningen.


Farsta Galleri finns i Farsta Gård som drivs av Farsta föreningsråd.

GDPR


GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som började gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen.


Du har alltid rätt att få dina personuppgifter rättade eller raderade. Samtycket är frivilligt och kan alltid återkallas.


Önskar du få dina bilder eller personuppgifter borttagna från våra arkiv/hemsida/sociala medier etc., kontakta oss då per mejl så ordnar vi det.